Poznaj nasz zespół!

Aleksandra Kuna
 
Celem fundacji jest pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w sposób holistyczny uwzględniając wszystkie potrzeby osób chorych. Pragnę dać możliwość uzyskania niezbędnej edukacji w tym jednym z ważniejszych problemów społecznych. Możliwość uzyskania wsparcia i kierunku oraz pomoc w zdefiniowaniu siebie w obliczu choroby uzależnienia jest bardzo istotna ponieważ osoby uzależnione nadal są społecznie wykluczane i negatywnie stygmatyzowane.  Bowiem wychodzę z założenia ze sposobów na trzeźwe życie jest tyle ilu jest chorych.

Aleksandra Kuna

Prezes Fundacji Wenus
 
Założycielka Ośrodka Wenus

Magdalena Łucarz

KIEROWNIK ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO
MAGDALENA ŁUCARZ

Specjalista Psychoterapii Uzależnień ( Certyfikat nr 1924 wydany przez PARPA )
Prowadząca terapię grupową oraz konsultacje indywidualne 
 
Ponadto  aktualnie pracuje w Szpitalu MSWiA w Otwocku 
w Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, gdzie udziela konsultacji osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz osobom w kryzysie.
 
Pracuje w nurcie behawioralno – poznawczym, humanistycznym oraz systemowym.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Stale się dokształca.
JUSTYNA JANNASZ
 
Jestem magistrem psychologii klinicznej oraz specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Szkoła, w której jestem prezentuje głęboko humanistyczne podejście do pacjentów oraz eklektyczne stosowanie narzędzi terapeutycznych, z przewagą elementów poznawczych. Podejście to jest mi bardzo bliskie.

Oprócz uzależnień mam praktykę w takich obszarach pomocy psychologicznej jak zaburzenia psychotyczne, afektywne, psychoonkologia, niepełnosprawność intelektualna dzieci i dorosłych, spektrum autyzmu oraz problemy rozwojowe. Tematyka uzależnień jest mi jednak najbliższa. Mam również ponad 12 lat doświadczenia w pracy z rodzinami i bliskimi
osób uzależnionych. Wielokrotnie towarzyszyłam rodzinom w zmianach.
Podstawowymi wartościami, które wyznaję w swojej pracy są autentyczność, szacunek i empatia.
Pomaganie innym jako terapeuta to moja największa pasja. Drugą są moje psy, trzecią ogród. Naprzemienny kontakt z ludźmi, przyrodą i sferą duchową daje mi energię i siłę do działania.

JUSTYNA JANNASZ

BARTOSZ GRADOWSKI

BARTOSZ GRADOWSKI
 

Kształcący się na pedagoga specjalnego w specjalności pedagogiki resocjalizacji na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Tą ścieżką zmierzający do uzyskania tytułu magistra oraz certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień na studiach podyplomowych w Collegium Verum.

Znający chorobę z autopsji – ukończył własną psychoterapię i od lat pozostaje czysty stosując Program Dwunastu Kroków w  codziennym życiu. Wciąż poszerzający swoje kompetencje i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi – w tym z osadzonymi w aresztach śledczych na oddziałach terapeutycznych oraz młodzieżą w wieku szkolnym.

Cechujący się spokojem, otwartością i pogodą ducha. W codzienności skupia swoją uważność na tu i teraz, oraz prowadzi blog tematyczny na temat zdrowienia z choroby uzależnienia.

Uwielbia morsowanie, kąpiele leśne, czytanie książek oraz bieganie i jazdę rowerem. Aktywności te traktuje jako doskonałą formę medytacji angażując wszystkie zmysły. Stara się zachować równowagę pomiędzy ciałem, umysłem i duchem Uważa, że bez drugiego człowieka jest tylko półczłowiekiem, a swoje życie stara się przeżyć – nie przemyśleć. Dodatkowo interesuje się filozofią i tanatologią.

ARTUR GROSZEK
 

Jest pedagogiem, wychowawcą, terapeutą uzależnień z niemal 20-letnim stażem. Pracuje z ofiarami i sprawcami przemocy w oparciu o model Duluth oraz elementy treningu zastępowania agresji.
Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył także:

szkolenie terapii uzależnień w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie zakończone certyfikatem terapeuty uzależnień
specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth
Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie konsultuje sprawców przemocy oraz osoby uzależnione i współuzależnione – 10 letnia praktyka.

ARTUR GROSZEK

Piotr Marcinowicz

lekarz medycyny, specjalista psychiatra

PIOTR MARCINOWICZ

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uzależnionymi osobami.

Doktorant i wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.W ramach poszerzania swoich kompetencji kształci się na studiach podyplomowych z zakresu psychoterapii grupowej w nurcie psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy.

Bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach psychiatrycznych.

Prowadzi własne badania naukowe. Pracuje ponadto w gabinetach w Warszawie i Piastowie oraz prowadzi Centrum Psychiatrii Zabiegowej i Zachowawczej.

W leczeniu pacjentów kieruje się pokorą i dążeniem do skutecznych rozwiązań. Chętnie sięga po nowatorskie terapie. Jest pionierem w Polsce w leczeniu baklofenem oraz dożylną ketaminą.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zainteresowania : hokej na lodzie, drift, bushcrafting, szydełkowanie oraz wyjazdy w góry.

,, Czerpię radość z mojej pracy, gdyż daje mi możliwość towarzyszenia ludziom po wyboistej ścieżce zdrowienia. Cenię bardzo pracę z uzależnionymi osobami, bo to jedyna choroba, w której zazwyczaj pacjent po odbytym leczeniu jest zdrowszy niż przed zachorowaniem. ‘’ – Piotr Marcinowicz

MARTA WDOWIARSKA

Magister Pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji psychiatrycznej, studentka Psychologii Klinicznej i Zdrowia.

Ukończyłam kurs specjalistyczny- Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, kurs specjalistyczny RKO, szkolenie w zakresie- Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych, szkolenie dot. uzależnień behawioralnych.

Doświadczenie zdobywałam pracując na oddziale terapeutycznym, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym oraz neurologicznym.

MARTA WDOWIARSKA

BARTOSZ KĘPKA

Pielęgniarz-Szpital Św. Elżbiety

Oddział Intensywnej Terapii (Covid)

Pielęgniarz-Szpital WIM Kardiochirurgia oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarz-Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarz-Szpital Solec oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarz-Szpital MSWIA Pododdział Niewydolności

Serca Kliniki Kardiologii Inwazyjnej

Kierowca Państwowego Ratownictwa Medycznego-Meditrans

BARTOSZ KĘPKA

BEATA

BEATA

Pracowała na hemodializach-
szpital kliniczny nr 4, ul Jaczewskiego

– WUM ul Banacha -kardiologia
– dom opieki Góra Kalwaria
– detox IPiN
– detox Mediol w Czersku (OBECNIE)
– detox DROMADER
– IPiN PSYCHOGERIATRIA -obecnie

DANIEL

 

DANIEL