Sesja Recovery Coaching

Sesja Recovery Coaching

 

Recovery Coaching – jedna z najbardziej skutecznych metod pomocy i profesjonalnego wsparcia, towarzyszącą terapii uzależnień. W Stanach Zjednoczonych cieszy się dużą popularnością i wysoką skutecznością już ponad 20 lat.

Jest szczególnym rodzajem coachingu, dedykowanym dla uzależnionych kobiet. Jego zadaniem jest profesjonalne wspieranie uzależnionej Kobiety w rozwijaniu przez Nią solidnych fundamentów do wyjścia z choroby oraz wyznaczaniu i osiąganiu swoich celów życiowych, związanych ze zdrowieniem jak i innych, swoich prywatnych.

Jednym z zadań Recovery Coachingu jest też prewencja przed nawrotem choroby.

DLA KOGO :

 • dla Kobiet będących w trakcie terapii odwykowej w celu wpierania procesu terapii, odkrywania siebie, motywacji do dalszego leczenia oraz układania realistycznych planów na trzeźwą przyszłość
 • dla Kobiet w trakcie pobytu w Ośrodku Wenus, wsparcie Recovery Coacha oraz sesja indywidualna odbywająca się pod koniec leczenia wliczone są w cenę pobytu.
 • dla Kobiet po zakończonym leczeniu odwykowym w celu wzmacniania i podtrzymania efektu uzyskanego na terapii uzależnień, podtrzymania motywacji do dalszego trzeźwego stylu życia, oraz wyznaczania i przekuwania w działanie dalszych celów życiowych, niekoniecznie tylko związanych z uzależnieniem (Korzystanie na tym etapie z recovery coachingu pozwala również uniknąć powrotu do czynnego uzależnienia!)
 • dla Kobiet pozostających w czynnym uzależnieniu w celu znalezienia impulsu do trwałej abstynencji i podjęcia leczenia

70 % osób korzystających z Recovery Coachingu, to osoby po zakończonej terapii uzależnień.

JEŚLI WIĘC JESTEŚ PO TERAPII UZALEŻNIEŃ I CHCESZ:

 • przyjrzeć się co jest efektywne dla Ciebie : jakie narzędzia, wiedza, którą zdobyłaś na terapii uzależnień
 •  co Tobie służy w Twoim trzeźwym stylu życia
 •  jaka jest Twoja droga życiowa
 •  mieć szczęśliwe i trzeźwe życie
 •  utrzymać / podnieść korzyści, osiągnięte podczas leczenia
 •  utrzymać / podnieść motywację do dalszego trzeźwego stylu życia
 •  odkryć swoje potrzeby i pragnienia
 •  odkryć wartości i marzenia
 •  uzyskać spójność i przejrzystość
 •  podnieść jakość i poziom zadowolenia ze swojego życi
 •  zmienić / znaleźć pracę – zrobić porządek ze swoim życiem zawodowym
 •  nauczyć się wyznaczania i osiągania swoich celów życiowych, związanych np. ze sferą rodzinną, zawodową
 •  stworzyć plan zmian i przystąpić do realizacji
 •  nie odwlekać działania

To Recovery Coaching jest dla Ciebie.

JESTEŚMY PO TO BY TOBIE POMÓC

+48572570386